February  2020, 25(2): ⅰ-ⅳ. doi: 10.3934/dcdsb.2019269

Preface

1. 

Departamento de Matemática Aplicada Ⅱ, E..E. Aeronáutica e do Espazo, Universidade de Vigo, Campus de Ourense, 32004 Ourense, Galicia, Spain

2. 

Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización, Facultade de Matemáticas, Universidade de Santiago de Compostela, 15782, Santiago de Compostela, Galicia, Spain

3. 

Departamento de Matemáticas, Universidade de Vigo, Campus de Ourense, 32004, Ourense, Galicia, Spain

4. 

E.T.S. Ingenieros Industriales, c/ Juan del Rosal, 12, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 28040, Madrid, Spain

5. 

Departamento de Matemática Aplicada Ⅱ, E.T.S.E. Telecomunicación, Campus Marcosende, Universidade de Vigo, 36310 Vigo, Galicia, Spain

6. 

Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización, Facultade de Matemáticas, Universidade de Santiago de Compostela, 15782, Santiago de Compostela, Galicia, Spain

Published  November 2019

Citation: Iván Area, Alberto Cabada, José Ángel Cid, Daniel Franco, Eduardo Liz, Rosana Rodríguez-López. Preface. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2020, 25 (2) : ⅰ-ⅳ. doi: 10.3934/dcdsb.2019269
[1]

Eduard Feireisl, Mirko Rokyta, Josef Málek. Preface. Discrete & Continuous Dynamical Systems - S, 2008, 1 (3) : i-iii. doi: 10.3934/dcdss.2008.1.3i

2019 Impact Factor: 1.27

Article outline

[Back to Top]